Home Forums Beleidsbeïnvloeding & politiek Bebouwing aan de kust

Tags: 

Dit onderwerp bevat 1 reactie, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  CgSecurity122 2 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #766

  Geacht college van Kerkenraden

  Hersteld Hervormde Gemeenten van Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Gereformeerde Gemeente van Ouddorp. Hervormde kerk Ouddorp en Stellendam, Gereformeerde kerk Ouddorp en Stellendam

  Als Natuur-lijk Ouddorp vragen wij uw aandacht voor onderstaand bericht.

  Zoals u weet zijn wij als Natuur-lijk Ouddorp zeer betrokken wat er in de recreatieve sector tussen 2017 en 2025 te gebeuren staat in onze woonkernen (omzet verdubbeling op De Kop van Goeree) (Ouddorp, Goedereede en Stellendam) Maar ook 800 recreatieve huizen, waarvan een deel is gerealiseerde en een ader deel al vergunning voor is afgegeven.

  Er ligt op dit moment een recreatievisie ter inzage en ter behandeling in de oordeelsvormde fase van de Gemeenteraad van Goeree Overflakkee dv 31 augustus 2017 (beraadslagingen in de vorm van hoor en wederhoor)

  Daarna zal dv 14 en of 28 september 2017, de definitieve goedkeuring plaats vinden van het door het college ingediende voorstel, mogelijk met of zonder wijzigingen en of amendementen. (een voorstel wat is opgesteld door de gemeente Goeree Overflakkee, in samenwerking met een extern bureau en de plaatselijke ondernemers vereniging in de recreatiesector zijnde de VEERO.

  Wij als Natuur-lijk Ouddorp zijn afgelopen week 24 augustus 2017, uitgenodigd door de SGP fractie van de gemeente Goeree Overflakkee, om van gedachten te wisselen over voornoemde recreatievisie, daarbij was tevens aanwezig de voorzitter van de plaatselijke afdeling van de SGP en een genodigde door Natuur-lijk Ouddorp, met kennis en ervaring in de plaatselijke landbouwsituatie.

  Wij als Natuur-lijk Ouddorp, vinden het jammer dat u als kerkenraad niet bij deze vergadering aanwezig was, (mogelijk niet uitgenodigd) temeer dat wij enkele maanden geleden meerdere keren gezamenlijk (Kerken, SGP en Natuur-lijk Ouddorp) aanwezig waren in Eben Haezer, over het zelfde onderwerp.

  De vergadering van 24 augustus 2017, tussen de 3 partijen, was stevig maar zeer constructief en wij denken dat een ieder wel van mening was, da het wat minder mag en zelfs minder moet!
  En toch maken wij als Natuur-lijk Ouddorp ons zorgen! en wel om de volgende redenen:

  Het voorstel wat er nu ligt is een product van de voornoemde partijen (de gemeente Goeree Overflakkee, in samenwerking met een extern bureau en de plaatselijke ondernemers vereniging in de recreatiesector zijnde de VEERO) is één op één overgenomen door het college van Burgemeesters en Wethouders en ter goedkeuring aangeboden aan de Gemeenteraad en daarmee gezegd hebbende dat dit voorstel gedragen wordt door het college van Burgemeester en Wethouders en daar zit gelijk onze zorg:

  Het college bestaat uit:
  Burgemeester CDA, Wethouder en portefeuillehouder SGP, Wethouder indirect portefeuillehouder SGP, Wethouder CDA, Wethouder ChristenUnie, Wethouder VVD
  Hiermee gezegd hebbende, dat de SGP fractie die mogelijk ook wel minder en anders wilt, in een spagaat zit, enerzijds hun coalitie akkoord en anderzijds hun eigen Wethouders moeten vragen om hun huiswerk over te doen en dat is politiek een zwaar middel.

  Wij als Natuur-lijk Ouddorp hebben, zaterdag 26 augustus onze documenten ingestuurd aan de Gemeente Goeree Overflakkee, zijnde de volgende documenten

  Landschap visie, zienswijze, besluitenlijst en de presentatie die wij afgelopen week 24 augustus hebben gehouden voor de SGP fractie en plaatselijke afdeling.
  In deze presentatie zitten twee sheets uit het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders blad 3 en 4

  De activiteiten die op blad 3 en 4 van deze presentatie staan, doen ons huiveren en zijn nog veel erger dan wij ooit gedacht hebben

  Bladzijde 3
  Daar staat een rode balk over Ouddorp getekend, oost / west tussen de Oosterweg en de Langedijk en noord / oost tussen de Noordzee en de Grevelingen, dit gehele gebied krijgt de bestemming recreatie!
  Dit betekent, dat wij als Ouddorpers , allemaal op een grote camping wonen! Met alle gevolgen van dien, zoals zondagsrust.

  Bladzijde 2
  Naast dat er allerlei evenementen worden beoogd, wat in de ogen van kerkelijk Ouddorp een verschrikking is, bestaat zelfs de mogelijkheid een waterverbinding te maken tussen Haringvliet en de Grevelingen

  Dat zou kunnen betekenen:
  1. Het beoogde Hals kanaal, de meest eenvoudige vorm, alleen dat kost heel veel geld en brengt niets op. Een kanaal met bruggen en of ondertunneling.
  2. De meest aantrekkelijke vorm is de Scharrezee, dit plan is al “tekentafel gereed” en beoogd naast het graven van de verbinding tussen het Haringvliet en de Grevelingen, ook nog eens het realiseren van 4.000 woningen en 10.00 extra inwoners en daarmee de kosten te dekken van de waterverbinding. Dit gaat zeker ten koste van heel veel goede landbouwgronden.
  Wij als Natuur-lijk Ouddorp hebben ernstige bezwaren tegen deze ontwikkelingen en hebben dat ook kenbaar gemaakt in de bespreking van 24 augustus 2017.

  Wij hebben aangegeven op 24 augustus ’17 dat wij de rode balk op blad 3, nagenoeg helemaal willen verwijderen, en dat het zich beperkt tot het huidige plan Ouddorp Bad, gelegen tussen oost / west Oosterweg en Langedijk en noord / zuid tussen de Oude Nieuwlandseweg en de Vrijheidsweg. Als dit niet gebeurd dan zijn onze zorgen: Dat mogelijk de gronden tussen oost /west Hazersweg en de Klarebeek en tussen de Dijkstelweg en de Oudelandseweg ten prooi vallen aan recreatie projecten., met als gevolg veel landbouwgrond wat dan verdwijnt.

  Tevens hebben wij aangegeven:

  1. Een gebied waar zondagsrust minimaal gehanteerd dient te worden
  2. Een gebied waar de historische zandwallen zich bevinden en beschermd moeten worden
  3. Twee gebieden, waar vanuit historisch perspectief, de bestemming Cultureel erfgoed op dient te berusten
  4. En een gebied, van waaruit om technische en economische redenen geen recreatie kan plaats vinden oost west Hazersweg / Blomweg en noord zuid Oudelandseweg en de Zuidweg
  Alle overige op en aanmerkingen gemaakt door Natuur-lijk Ouddorp op de voorliggende en ter goedkeuring zijnde recreatievisie kunt u vinden in de bijlagen.

  Wij als Natuur-lijk Ouddorp zijn zeker bereid, indien er vragen zijn en of nadere toelichting nodig is op de verstrekte documenten, dit in een gesprek en of presentatie voor u als Kerkenraden te doen.

  Hoogachtend

  Namens Natuur-lijk Ouddorp

  Hans Klijn

  PS
  Aangezien de grote van de bijlagen te groot zijn, zullen wij u die separaat toesturen via
  https://wetransfer.com/

  De bijlagen zijn
  1. De presentatie van Natuur-lijk Ouddorp met de SGP van 24 augustus ’17
  2. De recreatievisie van de gemeente
  3. De landschap visie Natuur-lijk Ouddorp
  4. De zienswijze Natuur-lijk Ouddorp
  5. De Besluitenlijst Natuur-lijk Ouddorp

  Natuur-lijk Ouddorp

  Zeebrekersweg 18
  3253 VS
  Ouddorp
  Tel: (0187) 68 14 11
  Mobiel: 06 50 90 99 06
  E-mail j.klijn3@chello.nl
  E-mail natuurlijkouddorp@gmail.com

 • #767

  “Dramatische oproep aan de Gemeente Goeree-Overflakkee”
  * Stop buitensporige recreatiebouw in Ouddorp onmiddellijk.
  * De bevolking lijdt eronder.
  * Er ontstaat onherstelbare schade voor landschap, natuur, landbouw, rust, en ruimte.
  * Het verkeer is onverantwoord druk
  * Gemeenteraad: Behoed u voor een mega blunder.

  Zie onderstaand filmpje

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.