Home Forums Bouwprojecten Bouwprojecten rond Ouddorp

Dit onderwerp bevat 1 reactie, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  Geertruide 8 maanden, 4 weken geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #554

  Ik heb gezien dat er heel veel gebouwd wordt en gaat gaat worden rond Ouddorp op Goeree Overflakkee. Er zijn daar ook mensen die dat proberen tegen te houden, maar voelen zich niet gehoord. Het eerste deel is al in aanbouw, maar er volgt nog heel veel. Ik heb begrepen dat Natuurmonumenten heeft ingestemd met de plannen.
  Hans Klijn van Natuur-lijk Ouddorp heeft een overzicht van plannen rond de Brouwersdam

  Een totaal overzicht van recreatieprojecten langs de kust van Ouddorp en de Brouwersdam, waarvan een deel is uitgevoerd, of in aanbouw is, of nog in een procedure van beslissing verkeert.

  1. Punt West Beach Resort Hotel
  Omschrijving Het plan gaat uit van een hotel-resort met losse hotelsuites. Het hotel wordt gerealiseerd rond een kunstmatig aangelegde baai aan het Grevelingenmeer, op De Punt. In de baai komt een eiland met hotelappartementen, centrumvoorzieningen en een horecagelegenheid. In het plangebied komen ook 200 parkeerplaatsen voor bezoekers van het gebied. Het hele terrein is openbaar toegankelijk

  2. Resort Ouddorp Duin
  Omschrijving Resort Ouddorp Duin is gelegen ten noorden van de Vrijheidsweg en ten westen van de Westerweg. Het resort bevat circa 230 recreatiewoningen in verschillende groottes. De recreatiewoningen worden gerealiseerd in een duinlandschap met een nieuw te graven
  wetering. Direct ten oosten van het resort komt een voorzieningenzone die dienst zal gaan doen als ‘elk weer voorziening’. In dit gebied komen diverse openbare voorzieningen ten behoeve van de recreatie zoals winkels, horeca, een museum en een binnenspeeltuin. Ook zijn er hotelappartementen voorzien. De bebouwing wordt landschappelijk ingepast met duinzand en passende beplanting. Met de ontwikkeling van de ‘elk weer voorziening’ is een subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Voordelta gemoeid.

  3. Herstructurering Center Parcs Port Zelande
  Omschrijving Op Center Parcs Port Zelande vindt een grootschalige herstructurering plaats. De recreatiewoningen worden verkocht aan investeerders en er vindt een grootschalige verbouwing van de bungalows plaats. Ook de centrumvoorzieningen worden vernieuwd. Ruimtelijke gevolgen zijn dat er nieuwe opslagloodsen worden gebouwd en er wellicht naar de invulling van de camping zal worden gekeken.

  4. Ecolodges GreenHuus Kabbelaarsbank
  Omschrijving Aan de zuidkant van de Kabbelaarsbank bevinden zich twee lagunes met daar omheen grasstranden. De grasstranden hebben een dagrecreatieve functie. GreenHuus is voornemens de kunstmatig aangelegde grasstranden een meer natuurlijk karakter te geven en binnen dit gebied maximaal 30 verplaatsbare ecolodges te plaatsen. De ecolodges hebben een verblijfrecreatieve functie en zijn geheel zelfvoorzienend. Het gebied blijft openbaar toegankelijk voor wandelaars en mountainbikers

  5. Zeeland Buitenland
  Omschrijving Zeeland Buitenland is een buitensportcentrum aan de zuidkant van de Kabbelaarsbank. De ontvangstruimten zijn nu gesitueerd in tijdelijke gebouwen echter de wens is om een
  permanent ontvangstgebouw te realiseren waarin instructies en cursussen kunnen worden gegeven en zich de omkleedruimtes bevinden. Het gebouw mag maximaal 1.000m2 groot worden. Daarnaast is er de wens om in het gebied maximaal 10 kampeervlotten te plaatsen.

  6. Zeil- en surfcentrum Brouwersdam
  Omschrijving Zeil- en surfcentrum Brouwersdam is een bestaande zeil- en surfschool met horeca en enkele beachlodges voor overnachting. De wens is dat er nog enkele beachlodges bij komen en dat het hoofgebouw nog wordt uitgebreid. Verder zijn er plannen om een waterskibaan te realiseren bij het centrum.

  7. Camperstandplaats Marina Port Zelande
  Omschrijving Jachthaven Marina Port Zelande is voornemens om een grotendeels braakliggend terrein op de Kabbelaarsbank in te richten als Camperstandplaats. De bedoeling is dat er geen voorzieningen komen maar dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen bij de jachthaven.

  8. Uitbreiding strandpaviljoen Brouw
  Omschrijving Het vervangen van tijdelijke opslagcontainers door een permanente aanbouw van het paviljoen en een bijgebouw voor de kitesurfschool.

  9. Ridderstee
  Omschrijving De Ridderstee is een gedeelte van recreatieterrein Klepperstee. Het terrein wordt nu nog gebruikt voor vaste standplaatsen en toeristisch kamperen. De bedoeling is er op het terrein maximaal 104 recreatiewoningen worden gerealiseerd.

  10. Kwaliteitsverbetering RCN Toppershoedje
  Omschrijving Kwaliteitsverbetering van het bestaande terrein waarbij het verlies aan recreatie eenheden gecompenseerd zal worden op twee percelen aan beide zijden van het park. De exacte invulling is nog niet bekend.

  11. Ouddorp Bad, deelgebied noord
  Omschrijving Herinrichting en afwaardering van de Vrijheidsweg voor het gedeelte Oosterweg tot recreatiepark de Klepperstee. Daarnaast wordt het duingebied van het Oosterduinpad tot het Westerduinpad heringericht met verbeterde natuur, voetpaden, fietspaden, verlichting en overige voorzieningen.

  12. Ontwikkeling Kop Marina Port Zelande
  Omschrijving Het plan is om op de pier ten noorden van Marina Port Zelande, grenzend aan de jachthaven, appartementen te realiseren voor recreatie of deeltijdwonen.

  13. Hoek Westerweg – Oude Nieuwlandseweg
  Omschrijving Het plan gaat uit van zes woningen die gerealiseerd worden langs de Oude Nieuwlandseweg en de Westerweg
  Nieuw: op de plaats van het museum komen 9 villa’s

  14. Ouddorp Bad, deelgebied oost
  Omschrijving De ontwikkeling van een gemengd gebied waar wonen, deeltijdwonen, verblijfsrecreatie en hotels zijn toegestaan. In het gebied komen ook enkele kleinschalige voorzieningen ten behoeve van de recreatie. De ontwikkeling wordt gecombineerd met het aanpassen van de
  Oude Nieuwlandseweg, de Blankersberg en de Vrijheidsweg en de landschappelijke inpassing van de Vrijheidsweg en de parkeerplaats Oosterduinpad. Ook wordt de strandopgang Oosterduinpad opgeknapt en gecombineerd met een speelduin.

  15. Ouddorp Bad, deelgebied noord
  Verwijderen fietspad

  16. Koolweg
  Omschrijving Voor dit deelgebied binnen Ouddorp Bad zijn er nog geen concrete plannen. Vanuit het Raamplan Ouddorp Bad is er de wens om een verbinding te maken tussen de Koolweg en het Westerduinpad.

  17. Strandhotel Brouwersdam
  Omschrijving Het plan gaat uit van een hoofdgebouw met circa 30 hotelkamers. Aan beide zijden van het hoofdgebouw komen ongeveer 20 strandhuisjes die vanuit het hotel geëxploiteerd worden. Het hotel zal in totaal dus ongeveer 70 kamers bevatten. De beoogde locatie voor het hotel is het strand aan de Brouwersdam, ten noorden van strandpaviljoen Brouw.

  18. Brouwerseiland
  Omschrijving Het creëren van diverse eilandjes in de Grevelingen, met 400 woningen en 375 ligplaatsen de pleziervaart

  19. Camping Zonnewende
  Uitbreiding

  20. Camping Brouwersdam
  Uitbreiding

  21. Vuurtoren
  Opening van de vuurtoren (met recreatie?)

  Wensen
  22. Omleggen fietspad
  Flauwewerk via de noordzijde aansluitend op de toe rit Vuurtoren

  23. Grevelingenstrand
  Herstel van het Grevelingenstrandje tussen de Dolle Beer en park Punt West

  24. Overnachting Brouwersdam
  Overnachtingsplaatsen op de landtongen van de Brouwersdam inrichten

 • #700

  Moet er geen onderscheid gemaakt worden tussen renovatieprojecten en nieuw grondinnames?

  Kan er worden voorgesteld dat er meer participatief moet worden gepland d.i. Samen met de bestaande gebruikers/bewoners?

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.