Home Forums Bouwprojecten Brouwerseiland

Dit onderwerp bevat 42 reacties, heeft 11 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  viben 6 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #434

  Ondanks alle protesten van diverse organisaties tegen de bouw van Brouwerseiland lijkt alles rond te zijn. Hoe kan dat?

 • #443

  Stand van zaken met betrekking tot het Brouwerseiland:
  Afgelopen zomer heeft een deel van de ontwerp bestemmingsplannen voor het Brouwerseiland ter inzage gelegen.
  Daarop zijn een aantal zienswijzen ingediend.
  Op het moment ligt een ander deel van de ontwerp bestemmingsplannen ter inzage.
  De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren, maar er lijkt wel een meerderheid vóór het Brouwerseiland te zijn.
  Het blijft wel akelig stil rond het Brouwerseiland; heel anders is het gegaan met de bouwplannen in het Veerse Meer, waar de gemeenteraad ‘om’ gegaan is onder druk van de gevoerde publieksactie.
  Jammergenoeg ben ik niet iemand om zo’n publieksactie te beginnen.
  Wie heeft een idee over een publieksactie tegen de komst van het Brouwerseiland?

 • #447

  Er staat nu een online petitie open. Misschien dat net als bij het Veerse Meer dit een verandering kan teweegbrengen.
  https://stopbrouwerseiland.petities.nl/

 • #448

  Fijn!
  Ik heb meteen al getekend.
  Hopelijk krijgen we de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland ook om!

 • #518

  Het zou mooi zijn als Beschermdekust in een nieuwsbrief alle kustbeschermers op zou roepen om de petitie te ondertekenen. Dat gaf een enorme boost aan de petitie Veerse Meer. In een week 2500 handtekeningen er bij. De nieuwsbrief heeft een oplage van 45000 dus potentieel veel handtekeningen. Een kustbeschermer moet dit ondertekenen.
  Schultz heeft gezegd dat Brouwerseiland even moet stoppen, maar de gemeente gaat door. Bestemmingsplan licht nu ter inzage, tot 09-01-2017 kunnen zienswijzen ingediend worden. Op Bescherm de kust zou een algemene zienswijze komen voor kustbewakers, die heb ik niet gezien, heb er wel naar gevraagd. Ik Twitter veel, ook met politieke partijen die voor zijn. De kracht van Sociale media is groot, hoe meer mensen tekenen hoe meer druk. Volgens de kustvisie is Brouwerseiland een pijplijnproject, dus dat gaat door, maar dat vind ik onzin voor zo’n gigantisch project. In de Tweede kamer zijn er weer vragen gesteld aan Schultz om dit project te stoppen, maar ik verwacht ook meer actie van ZMF en Bescherm de kust.

  • #526
   Roos Kooiman
   Roos Kooiman
   • Moderator

   Bedankt voor de tip Jan, het stond ook al op mijn lijstje om de petitie in de nieuwsbrief aan alle Kustbeschermers op te nemen.
   Alleen gaat die wel later uit dan 9 januari. Wij geven er in ieder geval ook bekendheid aan via de diverse kanalen van Bescherm de Kust.

 • #519

  Ik was bij de bijeenkomst in Middelburg op 9 september j.l., en daar is ook gezegd dat ‘Bescherm de Kust’ met een ‘standaard’ zienswijze zou komen; daar was ik blij mee, want ik heb niet genoeg kennis om een gedegen zienswijze in te dienen.
  Volgens een artikeltje in het ‘huis aan huis’ blad ‘Wereldregio’ waren er, toen het artikel geschreven werd, nog maar drie zienswijzen ingediend.
  Er is eigenlijk maar één reden te verzinnen dat de ‘Bescherm de kust’ partners terughoudend zouden kunnen zijn, en dat is, dat er tussen 2 januari en 13 februari a.s. beroep ingesteld kan worden tegen de volgende besluiten:
  Besluit in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, genomen op 6 december 2016 door de staatssecretaris van Economische Zaken en door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland;
  Besluit in het kader van de Ontgrondingenwet (droge deel), genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
  Mogelijk zou het voeren van actie een negatief effect kunnen hebben op het in te stellen beroep, maar dat weet ik niet zeker, want ik ben geen jurist.

 • #521

  Maar die algemene zienswijze is er dus niet?

 • #522

  Waarschijnlijk niet, nee.
  Ik heb twee weken geleden een mail gekregen van een andere Kustbeschermer, die ook op 9 september j.l. in Middelburg was.
  Zij zou bij Natuurmonumenten navragen waar die standaard zienswijze bleef.
  Als zij de zienswijze te pakken gekregen had, dan had zij hem wel aan mij doorgestuurd.
  Overigens worden er sinds dit najaar wel werkzaamheden verricht op de plek waar het Brouwerseiland moet komen; wat ze precies doen weet ik niet.
  Het geheel is dus wel met geheimzinnigheid omgeven, vind ik.

 • #523

  Goede reden voor mij om alsnog de petitie te tekenen. Bij deze!

 • #524

  Ps… volgens nieuwspagina beschermdekust.nl is op 10 sept.jl. gezamenlijke zienswijze ingediend met natuur organisaties.
  Verdere stappen in dit onderwerp lees ik daar niet terug.
  Dit lijkt samen met 35 strandhuisjes Kijkduin een prioriteit onderwerp.

 • #525

  Ja, dat klopt, want de ontwerp vergunningen voor Brouwerseiland worden in drie delen ter inzage gelegd.
  Die zienswijze van 10 september ging over de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ontgrondingenwet (droge deel).
  Op deze twee onderdelen is een besluit genomen(zie hierboven), en daartegen kan nu beroep worden ingesteld door degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend.
  Nu ligt het Ontwerpbestemmingsplan en de Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen ter inzage.
  voor zover ik en ook anderen begrepen hebben zou daarvoor een standaard zienswijze opgesteld worden, maar niemand heeft die gevonden, en de sluitingstermijn voor het indienen van die zienswijze is 9 januari a.s.
  Ik ga hierover een mail sturen naar Bescherm de kust, en ook vragen of zij aandacht aan de petitie willen schenken.

 • #528

  Zienswijzen over het ontwerpbesluit, het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken kunt u van 28 november 2016 tot en met 9 januari 2017 schriftelijk indienen bij Gemeente Schouwen-Duiveland Postbus 5555 4300 JA Zierikzee.

  Deze quote komt van de website v.d. gem. Schouwen-Duiveland.
  Ik vraag mij af hoeveel mensen in staat zijn om echt een steekhoudende zienswijze op te stellen. op Facebook wordt er opgeroepen om vooral aan de keukentafel te gaan zitten met schrijfblok en vulpen om zo’n bezwaarschrift te schrijven en in te sturen. Er zijn nog 7 dagen te gaan. Amnesty International organiseert schrijfavonden, wat zou het mooi zijn om in Zierikzee een schrijfavond te organiseren, waar je gecoached door insiders die de materie echt onder de knie hebben, een zienswijze kunt schrijven waar de lezer stijl van achterover slaat????

  Wie werpt zich op als docent? Ik zal er zijn!

 • #529

  Ja, dat is nu juist het probleem voor de meeste mensen, om een goede zienswijze op papier te zetten.
  Ik heb een mail aan Bescherm de kust gestuurd en daarin nog gevraagd naar de standaard zienswijze.
  Waarschijnlijk zetten zij het antwoord op het forum, en zo niet, dan doe ik dat wel.
  Beste mensen, deze Brouwerseiland waanzin moet stoppen!
  Even verderop op de Brouwersdam staat het Inspiratiecentrum, voor zover mij bekend, leeg.
  Een ‘landmark’ van zinloze bebouwing.
  Het enige waar dat gebouw misschien nog nuttig voor kan zijn is, om als schietschijf voor militaire oefeningen te dienen.

 • #530
  Paul Begijn
  Paul Begijn
  • Moderator

  Er komt nog een zienswijze vanuit de coalitie Bescherm de Kust. Daar wordt volop aan gewerkt. Helaas liet de zienswijze iets langer op zich wachten, maar we verwachten de zienswijze uiterlijke donderdagochtend in concept klaar te hebben, met daarin ook bruikbare alinea’s voor andere partijen en kustbeschermers. Deze wordt naar betrokkenen rondgemaild en er komt een melding op de website van Bescherm de Kust/ het forum. Wordt vervolgd.
  Groet, Paul

 • #531
  Paul Begijn
  Paul Begijn
  • Moderator

  Overigens hoeft de zienswijze niet per definitie per post gestuurd te worden, dit kan ook per fax of afgeven bij het gemeentehuis.
  De deadline is zoals hierboven gezegd 9 januari.

 • #532

  Jammer dat het zo laat is, ik denk niet dat er dan nog veel privé-personen zijn die nog een zienswijze indienen of is het iets wat je alleen maar hoeft te ondertekenen en inleveren

 • #533

  Voor degenen die de zienswijze bij het gemeentehuis willen afgeven:
  Op maandag 9 januari is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten!

 • #537

  Kom op mensen, we geven de moet niet op. Om de petitie (van Louis Beeke) verder uit te bouwen heb ik zojuist FLYERS laten drukken om meer bekendheid te geven aan de petitie op Walcheren. Wie wil en kan (tijd !!!) mij helpen in Vlissingen en Souburg?
  jokeenrob@zeelandnet.nl

 • #540

  Dag Henk en overige forumleden.

  Zienswijze opstellen.

  Hopelijk leer ik hier iets over op de cursus “Politiek actief” waarvoor ik me aangemeld heb bij de gemeente Veere.

 • #541
  Paul Begijn
  Paul Begijn
  • Moderator

  Beste kustbeschermers,

  Bijgaand de ingrediënten/input namens de coalitie Bescherm de Kust voor een zienswijze op Brouwerseiland.
  Bij het schrijven van een zienswijze is het altijd goed om eigen ervaringen op te nemen, het betreft immers de praktijk en onderschrijven krachtig de negatieve effecten. Ook kan je melden dat je de zienswijze vanuit partners van de coalitie Bescherm de kust onderschrijft. Deze zal vooral de hierboven genoemde punten opvoeren en aansluiting zoeken met de eerdere zienswijze tegen de verleende Nb-wetvergunning (waartegen de coalitie waarschijnlijk uiterlijk in februari officieel in beroep gaat).

  Zie bijlage.Kijk voor meer informatie over het opstellen en indienen van een zienswijze ook op https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Ruimtelijke_plannen/Bestemmingsplannen/Plannen_in_voorbereiding_Ontwerp/Brouwerseiland

  Groeten,

  Paul

  • #545

   Beste Paul,

   Jouw bericht heb ik ook op de Facebookpagina van NVSD geplaatst.
   Ik hoop dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van je voorbeeld.

   Henk

 • #543

  Hoera, mijn handgeschreven zienswijze heeft het levenslicht gezien!
  Straks ga ik de brief op de post doen en daarna ga ik heerlijk fietsen en mijn hoofd leegmaken op de weidse Brouwersdam!

  • #544

   Ter aanmoediging: één van de lessen die ik in mijn leven geleerd heb, is, dat je je nooit moet laten ontmoedigen en dat je in je verzet tegen ongewenste situaties tot de grenzen van je mogelijkheden moet gaan.
   Dan bereik je meer dan je ooit voor mogelijk gehouden had!

 • #548

  Zo, ik heb mijn zienswijze ook op de post gedaan. Voorbeeld gebruikt en nog wat dingen van mijzelf. Misschien nog ideeën voor anderen. Ik doe het als bijlage er bij.

 • #564
  Roos Kooiman
  Roos Kooiman
  • Moderator

  Vanuit de coalitie ‘Bescherm de kust’ is door de Zeeuwse Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten ook een zienswijze ingediend.

 • #566
  Roos Kooiman
  Roos Kooiman
  • Moderator

  Vanavond om 18.30uur komen Kustbeschermers die strijden tegen de Brouwersdam aan het woord bij ‘Hallo Nederland’. Leuk! Omroep Max op NPO2.

 • #570
  Roos Kooiman
  Roos Kooiman
  • Moderator

  En hier is het item terug te zien. Kijk bij 6:30.

  Hebben jullie ook media-aandacht gekregen tegen andere bouwplannen? Leuk om het hier te kunnen zien.

 • #577

  Op http://www.omroepzeeland.nl is vandaag (16-1) een nieuwsbericht te vinden met het kopje: 172 bezwaren tegen plan Brouwerseiland.
  Verderop in de tekst wordt vermeld dat een aantal personen dezelfde tekst heeft ingestuurd.
  Er blijven dan 45 unieke personen of instanties over volgens de gemeente.
  Nu vraag ik mij af of de gemeente op deze manier het aantal zienswijzen wil reduceren van 172 naar 45.
  Gelukkig heb ik eigen woorden gebruikt in mijn zienswijze, dus die zal dan wel meetellen.

 • #578

  Dat is wel ergmakkelijk, die zouden dan 100% identiek moeten zijn, ik heb een deel overgenomen en een deel eigen woorden. Ze proberen het altijd te kleineren. Ik neem wel aan dat iedereen individueel een antwoord krijgt

 • #588

  Er staat een bericht in ‘Wereldregio’ dat D 66 op zondag 29 januari tussen 15.00 uur en 16.30 uur een wandeling door het plangebied van Brouwerseiland organiseert.
  D 66 heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over het plan ‘Brouwerseiland’
  Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de site: http://www.oosterschelderegio.d66.nl

 • #591

  Wie of welke organisaties zouden er nog wat meer PR kunnen geven aan de wandeling van D66 over de Brouwersdam?
  We hebben nog een week……….

 • #595

  Gisteren heb ik al een mail aan de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland gestuurd over deze wandeling met D 66.
  Maandag stuur ik een mail erover aan ‘Bescherm de kust’, voor de zekerheid.
  Verder denk ik aan de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en zeker ook de surf- en watersportverenigingen.
  Van de surf- en watersportverenigingen heb ik geen gegevens, van de nlgo wel.

 • #598

  Is er ook al een nieuwsbrief verzonden door Bescherm de kust met oproep om tegen Brouwerseiland te tekenen.Dat was bij het schiereiland Veerse meer heel effectief

 • #600
  Roos Kooiman
  Roos Kooiman
  • Moderator

  Ha mensen, er staat een nieuwsbrief gepland voor 31 januari. Daar komt een oproep in om de petitie Te tekenen!

 • #666
  Roos Kooiman
  Roos Kooiman
  • Moderator

  Hoi Kustbeschermers,

  Een aantal organisaties uit de coalitie Bescherm de kust heeft eerder een bezwaar ingediend bij de provincie tegen de vergunning van de Natuurbeschermingswet voor Brouwerseiland. Helaas, ze hebben ons niet in het gelijk gesteld. Maar aangezien we het daar niet mee eens zijn hebben we er nu weer een beroep tegen ingediend bij de Raad van State.

  Zo vinden we dat de provincie niet goed beoordeeld heeft op de effecten op de natuur en ook kent de vergunning zelf gebreken. Het gaat daarbij onder andere om onduidelijkheid in de vergunning en onjuiste uitgangspunten rond de parkeerplaatsen van het project. Ook is er verschil van inzicht tussen het zogenaamde ‘compenseren en mitigeren’, vooraf of achteraf maatregelen nemen voor rust en foerageergebied voor bepaalde vogelsoorten. De natuurorganisaties vinden dat er naast compensatie achteraf, ook vooraf mitigerende maatregelen moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat er van te voren al maatregelen worden genomen (waarvan bekend is dat ze succesvol zijn) om zo de schade van het realiseren van een bouwproject zoveel mogelijk te voorkomen. Compensatie is immers altijd achteraf en veelal onduidelijk of dat voldoende blijkt en succesvol is.

  Volgens ons is ook het effect van de toename van de uitstoot van stikstof, effecten van licht, geluid en landschapsverstoring niet goed in beeld gebracht. Het ontbreekt aan deugdelijk onderzoek naar de effecten hiervan op het leefgebied van bepaalde planten en dieren.

  Zie voor het hele bericht en het beroep: https://beschermdekust.nl/natuurorganisaties-gaan-beroep-vergunning-brouwerseiland/

 • #706

  Kustbeschermers,

  Hierbij wat nieuwsberichten uit het natte en winderige Scharendijke.
  De grote strao’s zijn weer achter de rug en a.s zaterdag is de strao te zien bij Ellemeet.
  Ook kunt u op 4 maart a.s. eerst meedoen met het Lint aan de kust die gehouden wordt
  aan de Middelplaathaven aan de Brouwersdam. Met dit menselijk Lint kunt u meedoen vanaf
  11.00 uur tot 12.30 uur. Om 12.00 uur wordt het Lint gevormd en hopelijk met beter weer
  dan nu. Warme kleding en eventueel een paraplu of regenjas is misschien wel nodig.
  Ook als het u niet lukt om zich aan te melden, dan kunt u gewoon naar de Middelplaathaven
  komen om mee te doen. Hoe meer zielen des te gezelliger. Ook de surfers gaan het water op
  om het lint bij te staan.
  Ook op 11 maart a.s. kunt u naar de Surfspot aan de Middelplaathaven komen want daar kunt u
  met Liesbeth v. Tongeren (2e kamer lid) in gesprek gaan over de bebouwing aan de Nederlandse kust.
  Ook dit begint vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur. Ook kunt u mee surfen met Liesbeth, dus
  neem uw uitrusting mee en trotseer de wind en het water. Ook daarna kunt u een kijkje nemen in
  Scharendijke, want daar is op die zaterdag de Strao viering.
  Ook kunt u nog steeds de petitie–www.stopbrouwerseiland.petities.nl ondertekenen. We zitten nu
  op een aantal van meer dan 16000 ondertekenaars. Hier kunnen nog vele ondertekenaars bij.
  Met vriendelijk groet, louis beeke

  Bijlagen:
 • #708

  De postertjes met aankondiging van het kustlint worden goed ontvangen.
  Op Goeree hebben ze die postertjes echter niet, zo heb ik gehoord.
  Wel wordt geprobeerd om de poster in de Goereese streekkranten afgedrukt te krijgen.
  Ik heb nu nog wel wat postertjes over, maar het is te slecht weer om op de fiets naar Ouddorp te gaan.
  Aangezien er bij die wandeling bij de Middelplaathaven, georganiseerd door D 66, nogal wat mensen van Goeree aanwezig waren, is het misschien een goed idee om ook op Goeree wat meer ruchtbaarheid te geven aan de manifestatie op 4 maart a.s.
  Ik hoop wel dat het een beetje redelijk weer is zaterdag, want dat kan de opkomst wel beïnvloeden.

 • #721

  Zaterdag 4 maart een bijzonder leuke, gezellige en ongedwongen opkomst van zo’n 650 mensen van
  jong tot oud, mensen met rollator’s om een Lint aan de kust te vormen bij de Middelplaathaven aan de Brouwersdam
  Dit LINT was en is het begin om duidelijk te maken dat het bouwen aan de kust en in het achterland een STOP moet
  zijn voor gemeenten en projectontwikkelaars. Via de TV /radio/ kranten kan men door moeite te doen de publiciteit
  bereiken en doen uitstralen naar degenen die deze ongebreidelde naar geld beluste bebouwingen niet willen.
  Probeer d.m.v. dit soort protesten in geheel Nederland tot een enorm succes te komen. Ook afgelopen
  zaterdag 11 maart een surfclinic door groen links met 2e kamerlid liesbeth v. Tongeren op de surfplank om tegen dit
  Brouwerseiland te ageren en tevens tegen de bebouwing aan de gehele nederlandse kust.
  Als petitionaris van http://www.stopbrouwerseiland.petities.nl roep ik de beschermdekust mensen op om massaal naar deze
  protestactie’s te gaan om uw stem te laten horen. Kijk naar facebook brouwerseiland. en dan wordt u vanzelf warm
  om mee te doen aan dit soort acties. Onderteken daarom nu het nog kan de petitie.
  Groet van louis.

 • #751

  Het is nu 20 april en wij als actievoerders Tegen Het Brouwerseiland strijden met opgeheven zwaard nog steeds tegen dit
  grote onnodige project. Afgelopen zaterdag op de landschaps dag te Burg Haamstede met een stand met protestborden en uitdelen van flyers waarom dit project er niet moet komen. Een goede zaak dat er medestanders kwamen helpen om dit protest te ondersteunen.
  Vele buitenlandse toeristen, vooral toeristen uit Belgie die zich niet kunnen voorstellen dat deze Zeeuwse kust ook wordt volgebouwd als hun eigen Belgische kust. De opmerking van: Gaat men hier dezelfde fout als bij ons begaan, nee toch, waren telkenmale gehoord. Wij zijn ons land al ontvlucht en zijn jaren naar Cadzand gegaan, maar daar wordt ook al de Belgische kust nagebootst, dus richting Zeeland, naar Schouwen-Duiveland, maar nu wordt ook daar al alles volgebouwd. Jammer, jammer. Dus waar kunnen we nu straks nog heen om het rustieke, weidse en rustige landschap te bewonderen. Wij komen hier voor het ongerepte, weidse en ongebouwde landschap. Ook de Duitse toerist die hier voor de onbebouwde kust al jaren komen, kunnen het bouwen aan de kust of de zeewering niet begrijpen. Dus tegenstanders van het bebouwen van onze zo mooie kust kom in actie en meld u aan als kustbeschermer en teken de petitie waar ook in Nederland waar men een bouwproject aan onze kust wilt beginnen. Oren en ogen wijd open houden. zie http://www.stopbrouwerseiland.petities.nl

 • #755

  Een bericht uit Scharendijke waar we ons aan het voorbereiden zijn voor de nog 2 lopende acties Tegen
  Het Brouwerseiland.
  Op 27 mei a.s. de Fietstoertocht over de Brouwersdam, starttijd tussen 11.00 en 13.00 uur. Drie startpunten.
  te Ouddorp,parkeerterrein strandopgang “Flaauwe Werk”, kruispunt Vrijheidsweg/Westerweg en dan doorrijden naar de
  grote “P”voorbij Landal en de Spar;
  te Scharendijke, bij frituur “t Koepeltje”, Rampweg ten NW van Scharendijke;
  te Renesse, Cafetaria ( met”P”) bij strandovergang Kijkduin a/d Rampweg ten NO van Renesse, Rampweg 9.
  De route is ca. 35 km (stempelen bij controleposten); onderweg verkorten is mogelijk.
  Uw startplaats is ook uw finishplaats; deze is open tot 16.00 uur.
  Tijdens de tocht kunt u meedoen aan een puzzel; neem dan potlood of pen mee. De goede oplossers
  dingen mee naar een ludieke beloning.
  Info bij rob – 06 40180233
  http://www.stopbrouwerseiland.petities.nl

 • #756

  2e bericht uit Scharendijke is het Varend Protest Tegen Het Brouwerseiland op zaterdag 3 juni tussen
  12.30 uur en 13.30 uur voor en door de huidig recreatieve gebruikers zoals: Surfers-zeilers-motor en zeil-schepen,
  kano’-SUP’s-vissers etc.
  Hoe?: Door het voeren van een zwarte vaan aan het vaartuig.
  Waar: In en om de kop van de Middelplaathaven.
  Info bij louis-06 36096966
  Teken de petitie Tegen Het Brouwerseiland
  zie: STOPBROUWERSEILAND.PETITIES.NL

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.